ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
December 30, 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางจำนวน 98 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
December 30, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยธรรมสาหรับพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ ชุด

เครื่องไทยธรรม 10 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยธรรมสาหรับพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยธรรมสาหรับพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ ชุด

Comments are closed.