ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์อยู่บริเวรด้านหลังตึกสำนักงานอธิการบดี เหมาะสำหรับงานมงคลสมรส งานนิทรรศกาล กิจกรรมอบรมสัมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน

ตรวจเช็ควันว่าง

สิ่งอำนวยความสะดวก

     -ระบบภาพจอ LED ขนาดใหญ่ 

     - ระบบเสียง

     - กล้องวงจรปิด

     - ไวไฟ

     - เครื่องปรับอากาศ

     - เก้าอี้เหล็กเบาะหุ้มหนัง

     - โต๊ะ

     - ห้องน้ำชายหญิง

รายละเอียดการใช้บริการ

  1. ค่าเช่า 

             1.1 ค่าเช่าวันจัดเตรียมงาน 2,000 บาท/วัน                       

 2. ค่าสาธารณูโภค

             2.1 ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง 300 บาท/ชั่วโมง

             2.2 ค่าการใช้ระบบปรับอากาศ 700 บาท/ชั่วโมง

             2.3 ค่าการใช้ระบบภาพ 800 บาท/ชั่วโมง

             2.4 ค่าไฟฟ้าอื่นๆ 1,500 บาท

3. ค่าตอบแทน

             3.1 หัวหน้าคุมงานและประสานงาน 500 บาท/คน

             3.2 ช่างเทคนิค 500 บาท/คน

             3.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 500 บาท/คน

             3.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 500 บาท/คน

             3.5 พนักงานบริการ 500 บาท/คน

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

            4.1 ค่าบำรุงโต๊ะ 30 บาท/ตัว

            4.2 ค่าบำรุงเก้าอี้ 10 บาท/ตัว

หมายเหตุ
     1. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     2. ไม่อนุญาตให้มีการแสดงไดๆ ที่ส่อไปในทางอนาจาร และผิดกฏหมาย
     3. ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่ไม่สมควรแก่สถานที่ และขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     4. สำหรับบุคลภายนอก มีค่าประกันการใช้ห้องประชุม 10,000 บาท

ติดต่อ : 02-549-4023 (คุณป๊อป)

อีเมล์  : nannaphat_c@rmutt.ac.th