หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     ด้านในมีพื้นที่กว้าง 2,475 ตารางเมตร พื้นที่บนเวที 190 ตารางเมตร(กว้าง 19 เมตร x ยาว 10 เมตร) มีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง ห้องรับรองจำนวน 3 ห้องมีแอร์ทุกห้อง

เหมาะสำหรับงานมงคลสมรส งานนิทรรศกาล กิจกรรมอบรมสัมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน

ตรวจเช็ควันว่าง

สิ่งอำนวยความสะดวก

     -ระบบภาพจอ LED ขนาดใหญ่ พร้อมจอทีวีขนาด 86 นิ้ว 4 จอ

     -ระบบเสียงประชุม

     -เครื่องปรับอากาศทั้งหอประชุม

     -เก้าอี้เหล็กเบาะหุ้มหนัง

     -โต๊ะ

     -ห้องน้ำชายหญิง

     -ห้องน้ำวีไอพีชายหญิง

รายละเอียดการใช้บริการ

  1. ค่าเช่า 

             1.1 ค่าเช่าใช้หอประชุมราชมงคล 20,000 บาท/วัน                       

 2. ค่าสาธารณูโภค

             2.1 ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง 500 บาท/ชั่วโมง

             2.2 ค่าการใช้ระบบปรับอากาศ 2,000 บาท/ชั่วโมง

             2.3 ค่าการใช้ระบบภาพ 1,500 บาท/ชั่วโมง

             2.4 ค่าไฟฟ้าอื่นๆ 1,500 บาท

3. ค่าตอบแทน

             3.1 หัวหน้าคุมงานและประสานงาน 500 บาท/คน

             3.2 ช่างเทคนิค 500 บาท/คน

             3.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 500 บาท/คน

             3.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 500 บาท/คน

             3.5 พนักงานบริการ 500 บาท/คน

หมายเหตุ
      1. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     2. ไม่อนุญาตให้มีการแสดงไดๆ ที่ส่อไปในทางอนาจาร และผิดกฏหมาย
     3. ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่ไม่สมควรแก่สถานที่ และขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     4. สำหรับบุคลภายนอก มีค่าประกันการใช้ห้องประชุม 10,000 บาท

ติดต่อ : 02-549-4023 (คุณป๊อป)

อีเมล์  : nannaphat_c@rmutt.ac.th