ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางจำนวน 98 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
December 30, 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้้าดื่ม ขนาดบรรจุ 20 ลิตร
January 6, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๑ ชุด

ภัทตราหารถวายพระ 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๑ ชุด

Comments are closed.