กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี2565
January 14, 2022
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กองกลาง
June 21, 2022

ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับเป็นประธานในพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ประจำปี 2564 มอบเข็มที่ระลึก โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปี 2564 และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 18 มกราคม 2565

Comments are closed.